IX Pielgrzymka Muzyków Kościelnych Archidiecezji Krakowskiej
do Sanktuarium św. Jana Pawła II
i dzień skupienia Organistów
odbędzie się 4 marca 2023 roku

 

«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?