Komisja

Skład Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej

ZARZĄD

Przewodniczący:
ks. mgr lic. Grzegorz Lenart
Wiceprzewodniczący: mgr Józef Łukasz
Sekretarz:     
lic. Piotr Matoga

 

CZŁONKOWIE

Podkomisja ds. budownictwa organowego w Archidiecezji Krakowskiej:

dr Filip Presseisen

mgr Józef Łukasz

mgr Tomasz Kuc

mgr Maciej Kramarski

lic. Piotr Matoga

 

Podkomisja ds. organistów w Archidiecezji Krakowskiej:

mgr Mateusz Peciak

mgr Marek Pawełek

mgr Dawid Rzepka

mgr Łukasz Sandera

mgr Marek Walczak

mgr Paweł Herod

 

Podkomisja ds. koncertów w kościołach Archidiecezji Krakowskiej:

dr Krzysztof Pawlisz

dr Maciej Banek

mgr Krzysztof Musiał

 

Podkomisja ds. kantorów, scholi gregoriańskich, chórów, orkiestr:

dr hab. Susi Ferfoglia

mgr Stanisław Kowalczyk

mgr Marcin Kruk-Wasilewski

mgr Janusz Korczak

 

Kim są członkowie Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej?

ks. mgr lic. Grzegorz Lenart – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie w klasie organów mgr Urszuli Dereń-Kokoszki, w 2015 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE Kard. Stanisława Dziwisza, edukację muzyczną kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie w klasie organów dr. hab. Witolda Zalewskiego, którą ukończył z tytułem licencjata. W czasie studiów uczył się również w Pontificio Instituto di Musica Sacra oraz w Pontificio Instituto di Liturgia San Anselmo w Rzymie. W 2018 roku podjął studia doktoranckie z teologii, które kontynuuje w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 1 lipca 2020 roku został mianowany przez JE abp. Marka Jędraszewskiego Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz duszpasterzem organistów Archidiecezji Krakowskiej.

mgr Józef Łukasz – podstawowe i średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie organów dra Marka Wolaka. Instytut ukończył z wyróżnieniem. Równocześnie studiował Mechanikę i Budowę Maszyn na AGH w Krakowie. W czasie studiów brał udział w licznych kursach mistrzowskich i koncertach. Po ukończeniu edukacji rozpoczął pracę jako organista w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (o.o. Redemptoryści). Jest również założycielem i dyrygentem chóru „Ad Dei Gloriam”.

dr Filip Presseisen – wykształcenie muzyczne zdobywał na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Hochschule für Musik w Würzburgu oraz w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu (doktorat). Jest laureatem licznych konkursów improwizacji organowej oraz konkursów organowych. Obecnie pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie oraz jako nauczyciel i kierownik sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w Krakowie.

mgr Tomasz Kuc – podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Naukę kontynuował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (sekcja muzyki kościelnej, klasa organów dra Mieczysława Tulei). Następnie w 2006 roku zakończył tytułem magistra sztuki wydział Historia Kościoła specjalizacja Muzyka Kościelna na Papieskiej Akademii Teologicznej. Doskonalił swoje umiejętności na licznych kursach mistrzowskich. Obecnie pracuje w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – Bieńczycach.

mgr Maciej Kramarski – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie. Naukę kontynuował w Schule fur Holzbearbeitung und Musikinstrumentenerzeugung w Wiedniu. Ukończył również studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie historii sztuki. Zdobywał doświadczenie zawodowe w licznych warsztatach organmistrzowskich w Austrii i w Niemczech. Pracował z cenionymi organmistrzami w Polsce i Austrii. Obecnie współpracuje przy bieżących projektach w charakterze organmistrza w różnych pracowniach organmistrzowskich.

lic. Piotr Matoga – podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Muzycznej Agencji Usługowej „Bemol” w Krakowie oraz w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie – kurs dokształcający dla organistów. Obecnie studiuje muzykologię (moduł kościelny) na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorem dwóch książek, licznych artykułów i referatów na temat budowy i historii organów. Pracuje jako organista w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – Olszanicy.

mgr Mateusz Peciak – wykształcenie muzyczne zdobywał w DSO w Tarnowie oraz w ASM im. Franciszka Macharskiego w Krakowie. Naukę kontynuował na PAT w Krakowie, w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz na Akademii Muzycznej w Katowicach. Brał udział w licznych koncertach i sesjach naukowych. Posiada liczne wyróżnienia w pracy artystycznej. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Zwiastowania NMP w Krakowie oraz w jako wykładowca w Studium Franciszkańskim w Krakowie.

mgr Marek Pawełek – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie (studia na dwóch specjalnościach – Edukacja Muzyczna i Muzyka Kościelna). Brał udział w licznych muzycznych projektach w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie, jako akompaniator chóru „Psalmodia”, jako wykładowca przedmiotu Technologia Informacyjna na AM w Krakowie, jako akompaniator w MIMK w Krakowie, jako nauczyciel w ASM II st. im. kard. Franciszka Macharskiego.

mgr Dawid Rzepka – podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie organów s. dr hab. Susi Ferfogli; na Akademii Muzycznej w Katowicach, klasa organów prof. Julian Gembalskiego; w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie, klasa organów prof. Marcina Szelesta. Brał udział w licznych koncertach organowych – jako solista i akompaniator. Obecnie pracuje jako organista w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Krakowie.

mgr Łukasz Sandera – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie. Naukę kontynuował w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie – dyplom z wyróżnieniem. Brał udział w licznych koncertach organowych oraz kursach mistrzowskich. Obecnie pracuje jako organista w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Krowodrzy oraz jako nauczyciel w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II st. im. kard. Franciszka Macharsiego w Krakowie.

mgr Marek Walczak

mgr Paweł Herod – 

dr Krzysztof Pawlisz – wykształcenie zdobywał w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego; w Conservatoire National Superieur de Musique w Lyonie, w klasie organów prof. Jean’a Boyer’a  oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Promotorem jego doktoratu był prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois. Pracował jako organista w licznych kościołach w Krakowie, w Katowicach oraz w Lyonie. Obecnie pracuje jako organista w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie oraz jako nauczyciel organów, gry liturgicznej oraz improwizacji organowej na Uniwersytecie Muzycznem im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

dr Maciej Banek – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym w Rzeszowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej jako solista, kameralista i akompaniator. Akompaniator chóru Pueri Cantores Sancti Joseph w Krakowie oraz Założyciel i Dyrygent scholi Cantorum Sancti Stanislai w Krakowie. Obecnie pracuje jako organista w Parafii św. Józefa w Krakowie oraz jako nauczyciel klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie.

mgr Krzysztof Musiał – podstawowe wykształcenie muzyczne zdobywał w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. ks. Kazimierza Pasionka w Tarnowie. Naukę kontynuował w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. dra hab. Andrzeja Białki – dyplom z wyróżnieniem, oraz w Musikhochschule w Lübece, w klasie organów prof. Arvida Gasta. Równocześnie studiował informatykę stosowaną na UEK w Krakowie. Jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organowych oraz czynnym uczestnikiem kursów mistrzowskich, prowadzonych przez słynnych organistów z całego świata. Występował solowo i kameralnie w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku oraz w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jako wykładowca (Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych).

dr hab. Susi Ferfoglia – wykształcenie zdobywała na Akademii Ignatianum w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – doktorat z filozofii kultury, na Akademii Muzycznej w Krakowie – habilitacja. W roku 2019 postanowieniem prezydenta RP została oznaczona Złotym Krzyżem za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i naukowej. Brała udział w licznych koncertach. Propaguje chorał gregoriański. Obecnie pracuje na UPJP II w Krakowie jako nauczyciel organów oraz wykładowca teorii i praktyki śpiewu gregoriańskiego. Jest pomysłodawcom, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej oraz założycielem i kierownikiem żeńskiego zespołu wokalnego „Flores Rosarum”. Prowadzi chór „Gaudete” w parafii MB Ostrobramskiej w Krakowie.

mgr Stanisław Kowalczyk – wykształcenie zdobywał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada długoletnie doświadczenie jako organista i dyrygent. Brał udział w licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako organista w Bazylice o.o. Cystersów w Mogile, gdzie prowadzi również chór i orkiestrę.

mgr Marcin Wasilewski-Kruk – średnie wykształcenie muzyczne zdobywał w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Naukę kontynuował na Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury prof. Marii Kochaj. Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – studia doktoranckie w dziedzinie dyrygentury chóralnej. Brał udział w licznych koncertach i konferencjach naukowych. Obecnie pracuje w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej jako wykładowca emisji głosu. Jest członkiem zespołu „Collegium Zieleński”. Pracuje jako wykładowca Szkoły Kantorów DOL oraz wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Jest również kantorem w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

mgr Janusz Korczak – wykształcenie muzyczne zdobywał w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadził liczne koncerty i warsztaty jako dyrygent chóralny i orkiestrowy. Jest wykładowcą liturgii Godzin i Dyrygentury Chóralnej na Kursie Animatora Muzycznego Oazy w Ruchu Światło-Życie. Jest autorem licznych opracowań pieśni liturgicznych. Nieustannie rozwija swoją wiedzę umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i lekcjach mistrzowskich z czołowymi kompozytorami z Polski i zagranicy oraz poprzez różnorodne działania autodydaktyczne. Obecnie pracuje jako organista w Kościele Księży Misjonarzy Wincentego á Paulo (Kraków – Stary Kleparz).