Duszpasterze

ks. mgr lic. Grzegorz Lenart – urodził się 10 kwietnia 1987 r. w Krakowie, w 2009 roku ukończył Archidiecezjalną Szkołę Muzyczną II st. im. Kard. Franciszka Macharskiego w klasie organów mgr Urszuli Dereń-Kokoszki. W latach 2009-2015 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk JE ks. kard. Stanisława Dziwisza w 2015 roku. Od 2015 do 2017 roku posługiwał w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych. W 2017 został zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii i skierowany na studia w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 studiował w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie oraz w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. W 2020 roku uzyskał tytuł licencjata muzyki kościelnej oraz licencjat kościelny z teologii. Dnia 1 lipca został mianowany Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz duszpasterzem muzyków kościelnych Archidiecezji krakowskiej.


ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, kapelan Ojca Świętego – urodził się 12 sierpnia 1965 w Krakowie, w 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE ks. kard. Franciszka Macharskiego. W 1996 roku uzyskał tytuł licencjata kościelnego z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z kolei w 1997 roku został magistrem sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2000 r. uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2010 roku na podstawie dorobku i książki pt. Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2020 roku jego rektorem. W latach od 2005 do 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.


ks. mgr lic. Grzegorz Cekiera, kapelan Ojca Świętego – urodził się 1940 w Suchej Beskidzkiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. Ojciec Czesław był prawnikiem, a matka Janina nauczycielką. Dzieciństwo i dorastanie spędził w Nowym Targu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego. W tych latach pobierał także lekcje muzyki i już jako uczeń szkoły podstawowej grywał w kościele pw. św. Katarzyny w charakterze organisty. W parafii tej przyjął Pierwszą Komunię Świętą, sakrament bierzmowania, tam też odbył prymicję. Aktywnie uczestniczył w życiu swojego Kościoła. Był najstarszym z trzech braci. Pasję muzyczną wyniósł z domu, wszyscy członkowie rodziny grali na różnych instrumentach i razem tworzyli wielogłosowy zespół. Jako wzorowy uczeń był chlubą rodziców i przykładem dla rodzeństwa. Do ulubionych przedmiotów zaliczał łacinę, historię i matematykę. Święcenia diakonatu otrzymał 19 marca 1964 roku, zaś 21 czerwca tego roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu, z rąk ks. abp. Karola Wojtyły. Po święceniach został skierowany do parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie. W latach 1964-1966 pełnił tam posługę wikariusza oraz przygotowywał się do studiów i pracy naukowej. Rok później został skierowany na studia i do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie na Prądniku Czerwonym. Wybrał jednak drogę duszpasterza, a nie naukowca, rezygnując ze studiów. W latach 1968-1976 uczył religii w sali katechetycznej w Węgrzcach, które wówczas należały do parafii Dobrego Pasterza w Krakowie. 15 listopada 1976 roku, na wyraźne życzenie ks. Kard. Karla Wojtyły, zamieszkał w pobliżu kaplicy przy ul. Harnasiów 3, aby wierni mieszkający koło kaplicy wiedzieli, iż jest to ich duszpasterz posłany z misją tworzenia nowej parafii. 18 maja 1982 roku ks. kard. Franciszek Macharski mianował ks. Cekierę pierwszym proboszczem nowej parafii. W latach 1998-2005 pełnił rolę przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej, a wcześniej, bo w roku 1979 otrzymał mianowanie na sędziego w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Studium Apostolstwa Świeckich. 28 czerwca 1995 roku otrzymał godność prałata. 17 września 2019 roku ks. abp. Marek Jędraszewski polecił ks. prałatowi Grzegorzowi Cekierze zamieszkać w Domu Księży Chorych Archidiecezji Krakowskiej im. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Swoszowicach. 15 listopada 2019 roku w Domu Księży Chorych w Krakowie – Swoszowicach odszedł do Domu Ojca w 79 roku życia i 55 roku kapłaństwa.


Ks. mgr lic. Jacek Żurek – kapelan Ojca Świętego – urodził się 14 listopada 1941 roku w Rabce-Zdrój. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 kwietnia 1966 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz i katecheta w parafii w Łodygowicach oraz w Nowym Targu. W latach 1971-1976 studiował muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obronił pracę magisterską z muzykologii pod kier. ks. prof.  dr hab. Karola Mrowca CM Repertuar pieśni kościelnych w drukowanych śpiewnikach krakowskich z lat 1800-1820, obronił także licencjat z teologii. Pracował jako wikariusz w parafii Łodygowice (1966-1968), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu (1968-1971). Po powrocie ze studiów był prefektem w Seminarium Duchownym (1976-1978). Prowadził także działalność duszpasterską jako rektor kościoła św. Idziego w Krakowie (1979-1981), rektor kościoła św. Sebastiana w Wieliczce (1981-1986), a od 1992 roku jest penitencjarzem w Bazylice Mariackiej w Krakowie. W latach 1983-2000 był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 1983-1998 był przewodniczącym Komisji d/s Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Prowadził męski chór Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (1976-1990). Był wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Misyjnym xx. Sercanów w Stadnikach k/ Krakowa, oo. Paulinów na Skałce, a od 1976 do 2006 roku był wykładowcą muzyki kościelnej najpierw na Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był również wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie.