Propozycje muzyczne

Pieśni do wykorzystania podczas pogrzebu

 

Ach, Ojcze pełen litości

Anioł Pański

Bądź mi litościw

Boże nasz przedwieczny

Boże w dobroci

Być bliżej Ciebie chcę

Chrystus zmartwychwstan jest

Do Ciebie z serca wołamy

Dobry Jezu, a nasz Panie

Duszo Chrystusowa

Dziś moją duszę

Gdy nas ogarnie trwoga

Gdzież duszy ojczyzna

Jam gościem na tym świecie

Jam jest Chlebem żywym

Ja wiem, w Kogo ja wierzę

Jezu, Jezu do mnie przyjdź

Jezu, ufam Tobie

Jezu, w Ogrojcu mdlejący

Kto los swój złożył w ręce Boga

Lux aeterna – antyfona gregoriańska

Matko Najświętsza

O Panie, co losy ludzkości

Panie, daj zmarłym

Pójdź do Jezusa

Racz wiekuiste

Salve, salve, salve Regina

Serdeczna Matko

Tobie, Boże wznosim pienia

U drzwi Twoich

Upadnij na kolana

W gniewu dzień

Wieczny odpoczynek

Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel

Witaj, Królowo nieba

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia

Witam Cię, witam

Z głębi mojego serca

Z tej biednej ziemi

Zmiłuj się, Boże

Zwycięzca śmierci

 

Pieśni na ostatnie pożegnanie

 

Przybądźcie z nieba

Niech aniołowie

Ja jestem zmartwychwstanie

U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam

Stanę przed Stwórcą i przed swoim Bogiem

Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały

Na Twoje Słowo, Panie Jezu Chryste

Przybądźcie Święci Boży