III Pielgrzymka Chórów
Archidiecezji Krakowskiej

14/15 czerwca 2024 roku

 

Zgłoszenie chóru  TUTAJ

 

 

«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?