DZIEŃ SKUPIENIA ORGANISTÓW
25 LISTOPADA 2023 ROKU
W SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II 
W KRAKOWIE

 

Program

8.15 – możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w dolnym części kościoła w kaplicy pojednania

9.10 – przygotowanie śpiewu Liturgii Godzin w górnym kościele

9.30 – Jutrznia w górnym kościele

10.15 – zawiązanie wspólnoty przy wspólnej kawie

10.45 – konferencja duchowa dk. Dominika Dubiela SJ

11.20 – ogłoszenia i przedstawienie bieżących spraw

11.30 – przygotowanie do liturgii – próba śpiewu

12.00 – Msza Święta dziękczynna za 25 lat istnienia Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej,
pod przewodnictwem JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

po Mszy Świętej:

– zawierzenie organistów Archidiecezji Krakowskiej patronce Muzyków Kościelnych
i śpiew litanii ku czci św. Cecylii

– koncert organowy

– wspólny posiłek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?