III Pielgrzymka Chórów
Archidiecezji Krakowskiej

14/15 czerwca 2024 roku

 

 Zgłoszenie chóru
Repertuar

 

 

 

«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?