X Pielgrzymka Muzyków Kościelnych
Archidiecezji Krakowskiej
do Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie

2 marca 2024 roku

 

Potwierdzenie obencości  TUTAJ

 

 

«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?